Onze website in een nieuw kleedje

De ICT-revolutie dendert als een volleerde trein voort, en schept voortdurend nieuwe ICT-noden en -uitdagingen. Ook binnen VVLG voelen we dat. Sinds een jaar werken we dan ook aan een nieuwe website. Onze oude website was niet meer aangepast aan de noden van vandaag. De ingrediënten van de nieuwe website zijn een bronnenbestand (o.a. met audiovisueel materiaal), een Hermes-archief (met alle artikels sinds 2005), een verzameling lessen, en recensies van allerlei leermiddelen.

Waarom diende de website vernieuwd? Enerzijds bevatte de vorige website teveel achterhaald materiaal, en was de kwaliteit van het materiaal niet altijd wat het moest zijn. Anderzijds droeg ze te weinig mogelijkheden tot interactie in zich. De tijd van het eenrichtingsverkeer op internet is nochtans definitief voorbij want het is het medium geworden waar discussie en interactie centraal staan. Wij hebben de website dan ook interactiever gemaakt via een CMS-systeem. Dit is een systeem dat toelaat om als gewone internetgebruiker vlug content of inhoud aan een website toe te voegen. 

Onze leden zullen in de toekomst lessen, recensies, en allerhande bronnen kunnen uploaden en op een heel eenvoudige manier zoeken naar informatie op de site. Ook kan er gediscussieerd worden over de haalbaarheid van het aangeboden materiaal. Daartoe zijn veldjes onder elk item geplaatst voor de reacties van onze gebruikers. 

In deze tekst gaan we dieper in op het inloggen op de nieuwe site, de aangeboden structuur en hoe je content toevoegt. We hebben er bewust naar gestreefd de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. Wie al met een elektronische leeromgeving werkt op school - waarschijnlijk een groot deel van de Vlaamse leraren - zal er onmiddellijk zijn/haar weg in vinden. 

De website, op het onderdeel recensies na, is gesloten voor niet-leden. Financiële redenen nopen ons hiertoe. Lidgelden zijn, naast de advertenties in Hermes, de enige bron van inkomsten voor VVLG, die overigens volledig op vrijwilligers draait. Betalende gebruikers zijn dan ook nodig om de website draaiende te houden, en het tijdschrift Hermes voort te kunnen verspreiden. Studenten van de lerarenopleidingen geschiedenis aan de hogescholen en universiteiten blijven wel gratis toegang krijgen.


U kan de volledige gebruiksaanwijzing voor de site downloaden op volgende link (rechts klikken om bestand op te slaan):
http://kwikkel.be/Kwikkel/VVLG/Voorstelling_nieuwe_website.pdf

Keer terug