Oproep voor deelname aan onderzoek: leraren 2e graad tso - GO

“Hoe kan je de communicatie verbeteren tussen leerkrachten geschiedenis en hun leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden in de tweede graad van het GO! In Antwerpen wanneer er religieus-cultureel geladen onderwerpen aangesneden worden?”

Hier de brief die we ontvingen:

Geachte Mevrouw, Mijnheer
 
Met dit schrijven hadden wij graag uw medewerking gevraagd aan het onderzoek rond het thema “Hoe kan je de communicatie verbeteren tussen leerkrachten geschiedenis en hun leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden in de tweede graad van het GO! In Antwerpen wanneer er religieus-cultureel geladen onderwerpen aangesneden worden?” gevoerd in het kader van het opleidingsonderdeel ‘Projectonderwijs II’ binnen de opleiding Prof. Ba. Gezinswetenschappen aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.
 
Het onderzoek heeft als doel toekomstige leerkrachten beter voor te bereiden op hun taak en ervaren leerkrachten te ondersteunen.
 
Graag hadden we U willen uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek. Meer bepaald zouden we met U een gesprek willen hebben over uw ervaring in het onderwijs.
 
Uw deelname bestaat uit de deelname aan een interviewgesprek. Het interview duurt 45 min. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en enkel gebruikt in het kader van onze opdracht binnen het vak Projectonderwijs II.
 
 
Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek vragen wij u om contact op te nemen met:
   
Morad El Aamri, 0484/ 64 66 30
morad.elaamri@odisee.be
• Linda Puttenaers, 0479/93 67 60
linda.puttenaers@odisee.be
 

Keer terug