Recensies bij Hermes 54

De nieuwste recensie uit Hermes 54

Astrid von Busekit (red.) e.a., België begrijpen. Verleden, heden en toekomst van een land op de tweesprong.
Barnaby MARTIN, Ai Weiwei. Een dissident in hedendaags China.
Anne Applebaum, IJzeren Gordijn. De inlijving van Oost-Europa 1944 – 1956.
R.M. Douglas, Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans after the Second World War.
Laura Starink, Duitse wortels. Mijn familie, de oorlog en Silezië.
Sara Géradin – Claire Poinas (red.), Congo : kolonisatie en dekolonisatie. De geschiedenis in documenten.
Guido Naets, België voor hoelang? N.A. de la Haye, 1782-1866. Van vaandrig tot generaal.
Idesbald GODDEERIS – Roeland HERMANS (red.), Vlaamse migranten in Wallonië, 1850 – 2000.
Klaas A.D. Smelik, Herleefde tijd. Een Joodse geschiedenis.
Klaas A.D. Smelik, Geschreven Leven. Een inleiding tot het jodendom.
Olivier Boehme, Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum. Ideeënhistorische bijdragen.
Peter Conradi, Hitlers pianist.
Erik Larson, Liefde & spionage in Hitlers Berlijn
Clara Usón, Ana Mladic
Jean Favier, Louis XI.
Edwina Hagen, President van Nederland: Rutger Jan Schimmelpenninck.
Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld: het eerste parlement van Nederland 1796-1798.
Diederick Slijkerman, Wonderjaren: Gijsbert Karel van Hogendorp, wegbereider van Nederland.
Arnuld Krause, Der Kampf um Freiheit: die Napoleonischen Befreiungskriege in Deutschland.
Chika Unigwe, De zwarte messias.
Claude Ribbe, Le crime de Napoléon.
Christopher Childers, The Failure of Popular Sovereignty: Slavery, Manifest Destiny and Radicalization of Southern Politics.
Keith Hamilton, Patrick Salmon ed. Slavery, Diplomacy and Empire: Britain and the Suppression of the Slave Trade 1807-1975.
Leo Balai, Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de transatlantische slavenhandel.
Mineke Van Essen, Wilhelmina Bladergroen. Vrouw in de eeuw van het kind.
Yann Le Bohec, Naissance, vie et mort de l’Empire romain.
Frontinus, Aquaducten van Rome.
Bernard van Daele, Rome brandt. Brandweermannen in de hoofdstad van het Romeinse keizerrijk.
Lucanus, Burgeroorlog.

 

Keer terug