Studiedag SLO Geschiedenis KU Leuven, voor leraren en lerarenopleiders geschiedenis, cultuurwetenschappen en lichamelijke opvoeding.

‘Sports are a microcosm of society’, ‘Serious sport is war minus shooting’, ‘Voetbal is oorlog’,…
Talloze citaten en gevleugelde woorden liegen er niet om: sport en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sport legitimeert of bekritiseert regimes, mobiliseert bevolkingen en kan een samenleving veranderen. Maar sport kan ook banden smeden tussen landen of net spanningen creëren. Dat is nu zo, maar is in het verleden nooit anders geweest.
Sport en sportgeschiedenis komen nauwelijks aan bod in het geschiedenisonderwijs. Nochtans is de interesse er wel: sport maakt nu eenmaal deel uit van de leefwereld van onze leerlingen. Bovendien is sport geen geïsoleerd fenomeen, maar een spiegel van de samenleving. Sport kan dus in de klas aangewend worden als brug naar meer abstracte historisch-maatschappelijke concepten. Op deze studiedag willen we dan ook de wisselwerking tussen sport, politiek en maatschappij doorheen de geschiedenis belichten.
Pascal Delheye opent de dag met een inleidende lezing, waarbij hij via voorbeelden een aantal concepten uit de sportgeschiedenis verduidelijkt en ons laat kennismaken met het wetenschappelijke veld van de sportgeschiedenis in België en daarbuiten.
Vervolgens neemt Sofie Remijsen ons mee naar de antieke Olympische Spelen en van daaruit naar de Coubertin. Wat wist deze grondlegger van de moderne Spelen over de oudheid? Wat deed hij met die kennis en hoe werd er bijgevolg in de latere Spelen aan de oudheid gerefereerd?
Als laatste spreker van de voormiddag wijst Jan Tolleneer ons op de centrale rol van sport in onze samenleving. Hij legt hierbij de link met de thema’s van de workshops in de namiddag.
Na de lunch stellen de praktijklectoren en de studenten van de lerarenopleiding geschiedenis in workshops enkele speciaal voor deze studiedag ontworpen lessen en projecten voor. Deze beslaan zowel de oudheid als de 19de en 20ste eeuw.


Zie ook op de site van de KULeuven: http://www.kuleuven.be/samenwerking/lucon/ge33 en de flyer

Keer terug