Werk mee aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het ROK)

ROK jij (ook) mee in fase 2?
Welke effecten verwacht jij van kwaliteitsvol onderwijs? Wat verwacht jij van een goed beleid? Laat het ons weten en ROK mee!

Bij de start van dit schooljaar riep minister Crevits jullie allemaal op om mee te werken aan het Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit (het ROK), een kader met minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen voor goed onderwijs.

Op dit moment ligt een eerste ontwerp van het ROK klaar. Na de online bevraging en gebruikersgroepen over de luiken ‘leren en onderwijzen’ en ‘kwaliteitszorg’, vragen we deze keer jouw inbreng over ‘context en input’, ‘beleid’ en ‘output’:
- Op welke input- en contextkenmerken moet een school zicht hebben?
- Wat verwacht je van een goed school- of centrumbeleid?
- Welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs? Wat moet men volgens jou bereiken met kwaliteitsvol onderwijs?
Zijn de voorgestelde kwaliteitskenmerken in het ontwerp belangrijk, duidelijk, realiseerbaar? Zijn ze volledig en laten ze voldoende ruimte voor de eigen prioriteiten?

We plannen de feedback in twee stappen: (1) via een online bevraging en (2) via gebruikersgroepen.
(1) De online bevraging is toegankelijk tot en met maandag 29 februari 2016 23u59 en kun je hier invullen: https://www.surveymonkey.com/r/Referentiekader_deel2. Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Verspreid de link gerust zo veel mogelijk bij je collega’s of in je schoolteam.
(2) De resultaten van de online bevraging gebruiken we voor een bespreking in gebruikersgroepen (groepen van een 12-tal deelnemers). Wil je graag deelnemen aan de gebruikersgroepen, stel je dan zeker kandidaat aan het einde van de online bevraging! Voor de gebruikersgroepen verwachten we jou op woensdag 2 maart of op vrijdag 4 maart 2016 in het Boudewijngebouw te Brussel. Verdere informatie krijg je na inschrijving.

Alvast bedankt om onze bevraging in te vullen!

Meer informatie over het ROK en onze werkwijze vind je op www.onderwijs.vlaanderen.be/rok
Toch nog een vraag? Mail naar referentiekader.onderwijskwaliteit@vlaanderen.be

Keer terug