Recensies

We plaatsen hier recensies van films, jeugdromans, stripverhalen, wetenschappelijke werken enz. 

Ook hier bestaat de mogelijkheid zelf recensies van leermiddelen te uploaden.  De fiches zijn op dezelfde wijze ingericht als de bronnen en ook hier kan op dezelfde wijze geüploaded worden.
De recensie wordt toegevoegd aan de database na goedkeuring door de administrator, opnieuw om eventueel misbruik te voorkomen.
 

вывеска на магазин

Meijer, Het Volk aan zet. Athene’s democratie en maritieme macht geanalyseerd door Pseudo Xenofon.

Meijer, Het Volk aan zet. Athene’s democratie en maritieme macht geanalyseerd door Pseudo Xenofon.

In de handschriften waarin het oeuvre van Xenofo(o)n is overgeleverd vinden we ook een korte tekst die om een aantal redenen waarop we hier niet kunnen ingaan, duidelijk niet van Xenofo(o)n is. De tekst staat bekend onder de titel Athenaiôn...

Michael Scott, Het wrede ontwaken van een nieuwe wereld. Ondergang en herrijzenis van het antieke Griekenland

Michael Scott, Het wrede ontwaken van een nieuwe wereld. Ondergang en herrijzenis van het antieke Griekenland

De veroveringstochten van Alexander de Grote buiten beschouwing gelaten wordt er in de meeste werken over de Griekse geschiedenis, bedoeld voor niet-specialisten, bijzonder weinig aandacht besteed aan de vierde eeuw v.C. . Dit is merkwaardig....

P.E. Van 't Wout, Een wereld vol goden. Ooggetuigen van het klassieke Griekenland.

P.E. Van 't Wout, Een wereld vol goden. Ooggetuigen van het klassieke Griekenland.

Bij de bespreking van het bronnenboek voor de Romeinse geschiedenis, Ooggetuigen van het Romeinse Rijk, formuleerde ik destijds de wens dat de uitgever nu ook zou zorgen voor een gelijkwaardig werk voor de Helleense wereld. Met dit boek dat in...

Homerus, De wrok van Achilles.

Homerus, De wrok van Achilles.

In een vorig nummer had ik het, n.a.v. de publicatie van een Nederlandse vertaling van de Ilias door Patrick Lateur, over de betekenis, de waarde en de literaire schoonheid van dit meesterwerk uit de wereldliteratuur. Voor wie met dit meesterwerk...

Mogens Herman Hansen, Frits Naerebout, Stad en staat.

Mogens Herman Hansen, Frits Naerebout, Stad en staat.

Vooreerst dit: de auteur Mogens Herman Hansen is een van de meest gezaghebbende specialisten op het gebied van de Griekse polis. Hij is de auteur van twee hoog aangeschreven standaardwerken over de Atheense instellingen in de 4e eeuw v.C. en...

Komt een Griek bij de dokter. Humor in de Oudheid

Komt een Griek bij de dokter. Humor in de Oudheid

Komt een Griek bij de dokter is een bloemlezing van uit het Grieks en Latijn vertaalde teksten die ofwel over humor handelen ofwel humoristisch bedoeld zijn. De geselecteerde teksten zijn chronologisch gerangschikt en reiken van de achtste eeuw...

Ploutarchos, Beroemde Grieken

Ploutarchos, Beroemde Grieken

Ploutarchos (ca 45 – ca 120 na Chr.) uit Chaeronea (Beotië) heeft een omvangrijk oeuvre bijeengeschreven dat voor ruim de helft tot ons is gekomen. Deze tijdgenoot van Plinius de Jongere schreef, naast een groot aantal essays over heel...

Charles Hupperts, Olympische Spelen. Sport en opvoeding in de Griekse oudheid

Charles Hupperts, Olympische Spelen. Sport en opvoeding in de Griekse oudheid

Als de huidige samenleving iets gemeen heeft met de antieke Helleense dan zal het wel de populariteit zijn van de sport en dan meer concreet de Olympische Spelen. Leerkrachten die bij hun leerlingen belangstelling voor de Griekse cultuur willen...

Philip Matyszak, Het oude Athene voor vijf obolen per dag

Philip Matyszak, Het oude Athene voor vijf obolen per dag

Zowat een jaar geleden verscheen van dezelfde auteur Het oude Rome voor vijf denarii per dag dat in dit tijdschrift heel positief werd besproken en trouwens in het algemeen (zowel het Engelse origineel als de vertalingen in meerdere talen) zeer...

Homeros, Ilias. Wrok in Troje

Homeros, Ilias. Wrok in Troje

De publicatie van deze nieuwe vertaling was voor mij een bijzonder welgekomen aanleiding om andermaal de Ilias (in vertaling) te lezen en opnieuw intens te genieten van dit literaire meesterwerk dat tot de toptien uit de wereldliteratuur van alle...