Recensies

We plaatsen hier recensies van films, jeugdromans, stripverhalen, wetenschappelijke werken enz. 

Ook hier bestaat de mogelijkheid zelf recensies van leermiddelen te uploaden.  De fiches zijn op dezelfde wijze ingericht als de bronnen en ook hier kan op dezelfde wijze geüploaded worden.
De recensie wordt toegevoegd aan de database na goedkeuring door de administrator, opnieuw om eventueel misbruik te voorkomen.
 

вывеска на магазин

De Griekse mythen. Naverteld door Ilja Leonard Pfeijffer

De Griekse mythen. Naverteld door Ilja Leonard Pfeijffer

Strikt wetenschappelijke erudiete studies buiten beschouwing gelaten kan men bij de werken over de Griekse mythologie twee categorieën onderscheiden. Tot de eerste categorie behoren de werken die de lezer de nodige informatie willen...

J.E. Lendon, Het lied van de wrok. Athene vs. Sparta, 431-421 v. Chr

J.E. Lendon, Het lied van de wrok. Athene vs. Sparta, 431-421 v. Chr

In dit boek brengt J.E. Lendon een uiterst gedetailleerd relaas van de eerste tien jaar (431-421) van de Peloponnesische oorlog die, met enkele onderbrekingen, nog zou duren tot in 404. Het belang van dit conflict waarin de twee Helleense...

Plato. Verzameld Werk. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf

Plato. Verzameld Werk. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf

Een integrale Nederlandse vertaling van het verzameld werk van Plato aan de prijs van vier filmticketten of van één gewone tribuneplaats voor een voetbalwedstrijd in eerste klasse of een bescheiden plaats voor een operavoorstelling!...

Pausanias, Rondleiding door Griekenland.

Pausanias, Rondleiding door Griekenland.

Dank zij J. Abbenes is nu voor het eerst de volledige tekst van Pausanias ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar. Bovendien heeft de vertaler het boek voorzien van een uitvoerig (maar liefst 227 blz.) notenapparaat met alle mogelijke...

Troje. Stad, Homerus en Turkije

Troje. Stad, Homerus en Turkije

Naar aanleiding van de tentoonstelling Troje. Stad, Homerus en Turkije, die van 7 december 2012 t.e.m. 5 mei 2013 in het Allard Pierson museum te Amsterdam loopt, wordt onder dezelfde titel dit boek gepubliceerd. Het is geen...

Thucydides, De Peloponnesische Oorlog.

Thucydides, De Peloponnesische Oorlog.

Met Thucydides (ca 455 - ca 395 v. Chr.) bereikte de antieke geschiedschrijving een hoogtepunt dat in de loop van de klassieke Oudheid niet meer zou worden geëvenaard, laat staan overtroffen. En eigenlijk is het wachten tot het ontstaan en...

Josho Brouwers, Goden, monsters en helden. De mythologie van de Oude Grieken.

Josho Brouwers, Goden, monsters en helden. De mythologie van de Oude Grieken.

Nog afgezien van hun betekenis voor de kennis van de antieke cultuur en geschiedenis zijn er heel wat redenen om zich in de Griekse mythologie te verdiepen. Vooreerst bevat zij, zoals o.m. ook de Decamerone en de Duizend en één...

Frits NAEREBOUT, Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene

Frits NAEREBOUT, Griekse democratie. Democratische politiek in het klassieke Athene

Democratie bij de Atheners Dit boek is een herziene versie van de uitgave van 2005, waarbij de auteur uitdrukkelijk rekening houdt met de suggesties van de toenmalige recensenten, zoals hij aangeeft in zijn voorwoord. Hij begint terecht met...

Theognis van Megara, Luister naar mij. Elegieën over leven en liefde.

Theognis van Megara, Luister naar mij. Elegieën over leven en liefde.

Op naam van Theognis is een verzameling gedichten bewaard gegroepeerd in twee boeken van respectievelijk 1220 en 189 verzen. Vast staat dat de meeste -maar niet alle!- gedichten van de hand van Theognis zijn maar de specialisten zijn het oneens...

Homerische Miniaturen. 150 vergelijkingen uit Ilias & Odyssee

Homerische Miniaturen. 150 vergelijkingen uit Ilias & Odyssee

Tot de meest opvallende en kenmerkende elementen van de Homerische epen behoren ongetwijfeld de breed uitgewerkte vergelijkingen (technische term: simile = vergelijking met syntactische onafhankelijkheid) met een omvang van drie tot veertien...