Patrick De Rynck & Toon Van Houdt, De nieuwe Grieken en Romeinen. Verrassende confrontaties met de klassieke oudheid

Patrick De Rynck & Toon Van Houdt, De nieuwe Grieken en Romeinen. Verrassende confrontaties met de klassieke oudheid

Recensie


P. De Rynck en T. van Houdt hebben in dit boek 44 teksten gebundeld die reeds eerder verschenen in de Letterenbijdragen van De Standaard en De Morgen ( P. De Rynck ) en in Streven, Kleio, Karakter en Nexus (T. van Houdt ). Eerstgenoemde heeft aan de oorspronkelijke tekst slechts enkele kleine wijzigingen aangebracht terwijl de tweede zijn bijdragen grondig heeft herwerkt met het oog op deze publicatie. De heruitgave van die teksten is bijzonder welkom want deze teksten verdienen een beter lot dan wat doorgaans krantenartikelen en tijdschriftbijdragen te beurt valt: wegkwijnen in een map van krantenknipsels of een onopgemerkt bestaan leiden in een stapel tijdschriften die nog slechts zelden of nooit worden geraadpleegd. In dit boek blijven ze gelukkig directer toegankelijk en bereiken bovendien een breder geïnteresseerd publiek.

Op een tweetal interviews na gaat het om bijdragen die gepubliceerd werden naar aanleiding van het verschijnen (in binnen- of buitenland) van een boek dat op de klassieke oudheid betrekking heeft. Eigenlijke recensies zijn het niet want het besproken boek vormt eerder de aanleiding voor de auteur om aan het in het boek aangesneden thema enkele originele beschouwingen te wijden. Dit in de vorm van een kort essay van een viertal bladzijden en op een wat badinerende toon. De auteurs doen dit met grote kennis van zaken die altijd getuigt van een ruime belezenheid die niet beperkt blijft tot werken over de klassieke oudheid. Iedere kans tot actualisering van het onderwerp wordt daarbij gretig te baat genomen. Daarmee beantwoordt deze bundeling aan de centrale invalshoek van de reeks Kleio waarvan dit boek het eerste deel vormt: de betekenis van de Grieks-Romeinse oudheid voor de wereld waarin wij leven. De teneur van het boek wordt uitstekend weergegeven door zijn ondertitel Verrassende confrontaties met de klassieke oudheid. De grote verscheidenheid van aangesneden onderwerpen maakt van dit boek een bonte caleidoscoop van de meest diverse aspecten van de klassieke oudheid.. Maar diezelfde verscheidenheid belet tevens binnen dit bestek ook maar een opsomming van alle behandelde onderwerpen te geven. Daarom beperk ik mij tot kleine volstrekt lukrake selectie: antieke en moderne fysiognomiek, sport in de oudheid, antieke stress, met Cicero op verkiezingscampagne, spionage en terreur in het oude Rome, Romeinse wc-kultuur, geboortebeperking in de oudheid, de antieke kunst van het beledigen, de Richard Dawkins van de oudheid, Griekse en Freudiaanse dromen en vragen als ‘ waren Grieken en Romeinen racisten?’ of ‘was Pompeji een stad van cafés en bordelen?’. Deze opsomming moge volstaan om aan te tonen dat niet enkel in de klassieke oudheid geïnteresseerden in dit boek hun gading zullen vinden.

Robert DUTHOY
 

Afbeelding

Bibliografische gegevens

Patrick De Rynck & Toon Van Houdt, De nieuwe Grieken en Romeinen. Verrassende confrontaties met de klassieke oudheid. Antwerpen - Apeldoorn, Garant 2016. 227 blz. 27,90 €.