Koen Algoed en Jeroen Van Nieuwenhove, Vijf staatshervormingen achter de rug, één in de wachtkamer.

Koen Algoed en Jeroen Van Nieuwenhove, Vijf staatshervormingen achter de rug, één in de wachtkamer.

Recensie

Een beknopt, leesbaar en inzichtelijk overzicht van de Belgische staatshervormingen


De auteurs brengen in 48 pagina’s een zeer duidelijk en overzichtelijke samenvatting van de vijf staatshervormingen , die België hebben omgevormd van een unitaire naar een federale staat. Elke fase in dit verloop , te beginnen met de eerste staatshervorming ( 1970) tot en met de laatste (2001) wordt besproken telkens volgens een zelfde indeling : instellingen, bevoegdheden en financiering.
De auteurs besluiten hun overzicht met een toelichting : “Knelpunten voor een zesde staatshervorming”. Hierbij sluiten ze perfect aan bij de actualiteit, met name de splitsing van de kieskring Brussel - Halle -Vilvoorde, nieuwe bevoegdheden en de herziening van het financieringsstelsel.

Een gedetailleerde inhoudstafel gaat de tekst vooraf, wat handig is bij de lectuur. Voor leerkrachten geschiedenis die hun leerlingen iets méér willen bijbrengen over de staatshervorming(en) is dit hét geschikte werkinstrument.
Ondanks de voor sommigen misschien “droge materie” is dit een vlot leesbare tekst geworden. Zelfs de zuiver juridische aspecten van de hele hervorming vereisen geen voorkennis , noch extra inspanning vanwege de lezer.
Je vindt in één tekst een overzichtelijke synthese: een pluspunt en vooral handig voor wie aan dit onderwerp een les wil besteden.
 
Hilde Corremans

Afbeelding

Bibliografische gegevens

Koen Algoed en Jeroen Van Nieuwenhove, Vijf staatshervormingen achter de rug, één in de wachtkamer. Uitgeverij Acco Leuven, 2011, 48 p. ISBN 978-90-334-8490-2; 16€