andere beschavingen ten tijde van

Richard Miles, Carthago. Opkomst en ondergang van een stad

Richard Miles, Carthago. Opkomst en ondergang van een stad

Tot goed een jaar geleden was er in het Nederlands geen enkele monografie van enige omvang over de geschiedenis van Carthago beschikbaar. Op korte tijd is inmiddels ruimschoots in deze leemte voorzien. In 2008 verscheen de Nederlandse vertaling...

Tom Holland, Perzisch vuur

Tom Holland, Perzisch vuur

Ik besloot mijn – erg lovende – recensie in Hermes van het vorige boek van T. Holland, nl. Rubicon, met de zin: In afwachting hiervan zien we met spanning uit naar een Nederlandse vertaling van Persian Fire, ….. dat eveneens met...

Rita A. E. Hermans, Het broer-zusterhuwelijk in Romeins Egypte,

Rita A. E. Hermans, Het broer-zusterhuwelijk in Romeins Egypte,

De jonge Nederlandse uitgeverij Scriptio heeft het initiatief genomen om verdienstelijke masterscripties te publiceren en zo voor een breder publiek toegankelijk te maken. Zij verdient hiervoor alle lof en men mag hopen dat zij daarvoor ook...

F. G. Martínez – A. van der Woude i.s.m. M. Popovic, De rollen van de dode zee

F. G. Martínez – A. van der Woude i.s.m. M. Popovic, De rollen van de dode zee

Vanaf 1947 en tot in 1962 zijn in de omgeving van Qumram bij het noordwestpunt van de Dode Zee een hele reeks handschriften ontdekt uit de periode 2e e. v.C. – 1e eeuw n.C.. Het verhaal van de ontdekking van deze teksten en van hun...

Arnold Provoost, De eerste christenen. Hun denken en doen

Arnold Provoost, De eerste christenen. Hun denken en doen

Verreweg de meeste werken over het Vroege christendom besteden voornamelijk aandacht aan theologische kwesties (wat geloofde men), de kerkelijke structuren en de persoonlijkheden die een belangrijke rol hebben gespeeld (heiligen, martelaren,...

Tessel Jonquière, Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk

Tessel Jonquière, Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk

Flavius Josephus (37 - ca 100 n.C.) behoort niet tot de best gekende historici uit de klassieke Oudheid. Voor velen die wel ooit gehoord hebben van Thucydides, Herodotos, Livius, Sallustius en Tacitus zal hij een onbekende zijn. Toch mag hij tot...

Flavius Josephus, De Joodse Oorlog & Uit mijn leven

Flavius Josephus, De Joodse Oorlog & Uit mijn leven

In een vorig nummer bespraken we hier het boek van Tessel Jonquière over Flavius Josephus. Daarin kwamen uiteraard diens werken De Joodse Oorlog en Uit mijn leven uitvoerig aan bod. Het is dan ook een meevaller dat de Nederlandse vertaling...

Patricia S. Lulof en Iefke van Kampen (hoofdred.), Etrusken. Vrouwen van aanzien, Mannen met macht.

Patricia S. Lulof en Iefke van Kampen (hoofdred.), Etrusken. Vrouwen van aanzien, Mannen met macht.

Hoewel dit boek verschijnt naar aanleiding van de dubbeltentoonstelling over de Etrusken in het Allard Piersonmuseum te Amsterdam en het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden is dit geen tentoonstellingscataloog maar een zelfstandig overzichtswerk...

Adrian Goldsworthy, Marcus Antonius & Cleopatra

Adrian Goldsworthy, Marcus Antonius & Cleopatra

Aan het aantal boeken gewijd aan Cleopatra komt blijkbaar geen einde. Haar populariteit bij een breed publiek heeft de laatste vorstin van Ptolemeïsch Egypte ongetwijfeld in niet geringe mate te danken aan de spektakelfilm met Liz Taylor en...

Eeuwenoude teksten in een nieuw licht. De Dode Zeerollen, Qumram en de Bijbel

Eeuwenoude teksten in een nieuw licht. De Dode Zeerollen, Qumram en de Bijbel

Eerder werd in dit tijdschrift de Nederlandse vertaling van de Dode Zeerollen besproken. Ik wees er toen op dat de vondst van deze rollen tot de belangrijkste archeologische vondsten van de twintigste eeuw mag gerekend worden en dat het belang...