doorheen de oudheid

Fik Meijer, De Middellandse zee. Een persoonlijke geschiedenis.

Fik Meijer, De Middellandse zee. Een persoonlijke geschiedenis.

Met dit nieuwe boek dat nog geen jaar na zijn vorige verschijnt, doet F. Meijer zijn oververdiende reputatie van meest productieve Nederlandstalige auteur van vulgarisatiewerken over de klassieke Oudheid alle eer aan. Gelukkig voor de lezer staat...

Mary Beard en John Henderson, De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de antieke wereld. A

Mary Beard en John Henderson, De ontdekking van Arcadië. Een inleiding op de antieke wereld. A

Met dit boek waarvan de originele Engelstalige versie al in 1995 is verschenen, willen de auteurs de relatie van de moderne wereld tot de klassieke Oudheid onderzoeken en de evolutie van die relatie in de loop van de 19e en 20e eeuw nagaan. Niet...

Arnold Provoost, De Oude Grieken en Romeinen. Hun denken en doen.

Arnold Provoost, De Oude Grieken en Romeinen. Hun denken en doen.

Dit luxueus uitgegeven boek biedt de lezer een kennismaking met de klassieke Oudheid. Eerst en vooral dank zij de vele prachtige illustraties die een lust voor het oog zijn en in de tekst de nodige deskundige toelichting krijgen. Bij deze...

Jona Lendering, Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda uit de Oudheid

Jona Lendering, Oorlogsmist. Veldslagen en propaganda uit de Oudheid

Lange tijd hadden geschiedenisboeken vooral aandacht voor oorlogen en veldslagen. Tegen deze 'histoire-batailles' is, ook al decennia geleden, terecht een reactie gekomen. Maar mettertijd is de slinger wat te ver in de tegengestelde...

Fik Meijer, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld.

Fik Meijer, Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de Griekse en Romeinse wereld.

Aan een productieritme van zowat een boek per jaar ontpopt Fik Meijer zich tot de meest productieve Nederlandstalige auteur van wetenschappelijk verantwoorde vulgarisatie over de klassieke Oudheid. Iedere fan of geïnteresseerde in de...

Robin Lane Fox, De klassieke wereld. Een, epische geschiedenis van de Grieken en de Romeinen.

Robin Lane Fox, De klassieke wereld. Een, epische geschiedenis van de Grieken en de Romeinen.

Toen ik na lectuur van dit boek nog eens de teksten op de stofwikkel las, vroeg ik me af of de daar geciteerde recensenten wel hetzelfde boek hadden gelezen. Uitdrukkingen als 'rasverteller', 'meeslepend geboren verteller',...

Lucianus, Hoe word ik een goed historicus

Lucianus, Hoe word ik een goed historicus

Of er in de klassieke Oudheid theoretische werken over de geschiedschrijving hebben bestaan is niet met zekerheid geweten en de meningen van de specialisten terzake zijn verdeeld. Feit is in ieder geval dat er geen dergelijke geschriften tot ons...

Fik Meijer, De oudheid is nog niet voorbij

Fik Meijer, De oudheid is nog niet voorbij

Haast met de regelmaat van een klok publiceert F. Meijer telkenjare een boek waarin hij een breder publiek wil informeren over de klassieke Oudheid. Aanvankelijk ging het om werken waarin korte opstellen werden gebundeld waarvan er een aantal...

Boek en Oudheid. Onder redactie van René van Beek, Geralda Jurriaans – Helle , Frits van der Meij

Boek en Oudheid. Onder redactie van René van Beek, Geralda Jurriaans – Helle , Frits van der Meij

Naar aanleiding van de manifestatie Amsterdam Wereldboekenstad in 2008 werd in het Allard Pierson Museum een tentoonstelling georganiseerd onder de titel Lectori Salutem. Boek en Oudheid. Dit boek fungeert als begeleiding bij deze tentoonstelling....

F.G.Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis

F.G.Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis

Aan de eerste uitgave van dit boek in 1995 wijdde ik in de Nieuwsbrief van de VLG 10(1996) 41-43 een bespreking waarin ik de vele kwaliteiten van dit boek opsomde. Omdat de recent verschenen geheel herziene dertiende druk deze kwaliteiten nog...