Arin en het volk van de Hunebedbouwers - de gebroken beker

Arin en het volk van de Hunebedbouwers - de gebroken beker

Recensie

Tijd
Het verhaal gaat 5000 jaar terug in de tijd. De situering in de huidige tijd is 2005. Het verhaal speelt zich af rond 3000 jaar voor Christus ten tijde van de Trechterbekercultuur en de megalithische bouwkunst. Het verhaal strekt zich uit over enkele maanden. De oogst is al binnen, het verhaal start in het najaar. Vervolgens wordt het winter en om Ann te redden dient Arin naar het lentefeest van de Tôh’s te gaan.

Ruimte
Het stripverhaal begint in de omgeving van het huidige Borger, gelegen op de Hondsrug in de Provincie Drenthe, Nederland, op de as tussen Emmen en Groningen. Het ligt vlakbij de Duitse grens. De reis van Arin gaat in eerste instantie oostwaarts, richting de Duitse grens. In het verhaal wordt op de huidige grens tussen Nederland en Duitsland een zeer groot megalithisch heiligdom of graf gevonden. Waar zich dit bevindt is onduidelijk. Vlakbij het huidige Borger, richting het noordoosten, bevindt zich wel een groot grafmonument.In de zoektocht naar Ann trekken Arin en Brüh naar het noorden, richting de Dänevallei in de buurt van een rivier. Dit is het huidige Denemarken. Waar precies is onduidelijk. 

Inhoud
Vlakbij het dorpje Borger wordt een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Plotseling wordt er een aardewerken pot gevonden. Het verhaal gaat terug in de tijd. Arin zoekt ’s nachts een schuilplaats bij een grafheuvel. Hij wordt gevangen genomen door leden van de Gottar-stam. Het meisje Ann, helpt hem te ontsnappen door hem een potscherf te geven. Arin maakt er een amulet van. Het dorp wordt door de Tôh overvallen. De bewoners worden vermoord of slaan op de vlucht. Behalve Brüh, de broer van Ann. Arin en hij gaan op weg om Ann te redden die ontvoerd is door de Tôh's. Arin en Brüh gaan de Tôh’s achterna. Zij houden een lentefeest in de Dänevallei, Denemarken. Brüh en Arin helpen Ann te ontsnappen door de hoofdman te doden. Ze vluchten, maar Brüh wordt gepakt en belandt op de brandstapel. Met behulp van de amulet weet Arin een rel te veroorzaken door te verwijzen naar een betovering. Zijn amulet is hij nu kwijt. Door de gevechten die ontstaan kunnen Arin, Brüh en Ann ontsnappen. Bijna worden ze weer gepakt maar andere Gottar zijn hen gevolgd en verjagen de achtervolgende Tôh’s. Ondertussen blijkt in 2005 dat de amulet van Arin is gevonden in de Dänevallei. Deze past wonderbaarlijk op de aardewerken pot die in Borger is gevonden. 

De verhalen nemen steeds een historisch feit of een legende als uitgangspunt. De periode waarin het verhaal zich afspeelt is steeds dezelfde, namelijk het neolithicum, ongeveer rond 3000 v. Chr. Het uitgangspunt vormt de Trechterbekercultuur rond het plaatsje Borger in Drenthe (Nederland) waar sporen zijn gevonden van bewoning. De strip geeft eenvoudig toegang tot de geschiedenis.  Het Hunebedcentrum te Borger ondersteunt de makers van de strip met betrekking tot de wetenschappelijke kant van het verhaal. 

Fragment
Op de tekening is te zien hoe de mensen een heiligdom bouwden. Grote stenen staan in een rechthoek, twee ingangsstenen zijn al geplaatst. Hefbomen en touwen worden gebruikt om de stenen recht et zetten. Met behulp van veel mankracht, touwen en boomstammen worden stenen naar de bouwplaats gesleept. Hoewel de voorstelling technisch gezien niet perfect is, geeft het toch een goede indruk hoe de werken uitgevoerd hadden kunnen zijn.Er vindt ruilhandel plaats tussen twee verschillende stammen. De een in bruin bont de ander in wit bont gekleed. Behalve aardewerk worden ook andere dingen verhandeld zoals huiden, kralen en een soort parfum (bloemengeur in een potje).Er is weinig bekend over handelsbetrekkingen in de prehistorie binnen onze contreien. En toch is het voor te stellen dat stammen met elkaar in contact stonden. Binnen de les is het mogelijk leerlingen ervan te doordringen dat de bewijslast gering is, maar dat geen garantie is voor het niet bestaan van handelsbetrekkingen.
Bertrinko Kuik 

Afbeelding

Bibliografische gegevens

http://www.dewereldvanarin.nl/index.php/over-reeks-arin