Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Website middeleeuws Spanje
0
0.00
Webquest Spanje in het Ancien RĂ©gime
0
0.00
Van feodale rijken naar monarchale staten
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
SPORT, EEN MANNENWERELD? Sport en vrouwenemancipatie: spiegel of hefboom?
0
0.00
Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw
0
0.00
Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad
0
0.00
Rusland in de tweede helft van de 19e eeuw en bij de aanvang van de 20e eeuw.
1
0.00
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Project geschiedenis van mijn gemeente
0
4.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Overzicht agrarische geschiedenis.
0
0.00
Once Upon a Uranium Mine - De radioactieve erfenis van de Navajo Nation
0
0.00
Olympische Spelen: Oud of nieuw
0
0.00
Missionering bij de indianen in Noord-Amerika in de 19e eeuw. Casestudy: Pieter Jan De Smet
0
0.00
Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Lessenreeks 2 beeldvorming indianen
0
0.00
Lessenreeks 1 beeldvorming indianen
0
0.00
Les over het begrip kolonialisme
1
0.00
Les 'Bekeer een indiaan' Les in historische inlevingsvermogen
0
0.00
Landschapsanalyse 2
0
0.00
Landschapsanalyse 1
0
0.00
In de voetsporen van de viziers
0
0.00
Ik vraag dus ik denk. Naar een didactiek van de nieuwsgierigheid
0
0.00
Iconografie en iconologie
1
0.00
Humor in de geschiedenisles
0
0.00
Holocaust en herinnering
0
0.00