Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Was het oude Athene echt democratisch? Een bronnenstudie en debatles gecombineerd.
1 à 2 lesuren
0
0.00
Turkije en de Europese Unie
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek
2
3.75
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?
1
0.00
Project Oral history & migratie
0
0.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Plaatsen van herinnering 2
0
0.00
Plaatsen van herinnering
0
0.00
Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk
1
0.00
Mini-drama 'Socrates moet sterven'
0
0.00
Migratiegeschiedenis van Marokko voor 6aso
0
0.00
Migratiegeschiedenis in de 20e eeuw
0
0.00
Midden-Oosten op middellange termijn
0
0.00
Mediataak over Mao
0
0.00
Media en Tiananmen
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Kritische bronnenstudie: wat voor een leider was Augustus?
2 lesuren
0
0.00
Iconografie en iconologie
1
0.00
Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome
0
0.00
Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)
0
0.00
Een essay schrijven over Louis XIV
0
0.00
De verzorgingsstaat
0
0.00
De Romeinse godsdienst
0
0.00
De representatie van Lumumba en zijn toespraak van 30 juni 1960: voer voor een controverse
1
4.50
De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598
1
0.00
De mediatisering van het Midden-Oosten.
0
0.00
1
2