Nieuw
Iconografie en iconologie
1
0.00
De Eerste Wereldoorlog voor de eerste graad
1
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
De dekolonisatie van Latijns-Amerika
0
0.00
De dekolonisatie van Haïti
0
0.00
De Vlaamse ontvoogdingsstrijd
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
De Romeinse godsdienst
0
0.00
Humor in de geschiedenisles
0
0.00
Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk
1
0.00
Het Frankische Rijk
1
0.00
Webquest Spanje in het Ancien Régime
0
0.00
Groepswerk Jonkvrouw
1
3.50
Website middeleeuws Spanje
0
0.00
De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598
1
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
Rusland in de tweede helft van de 19e eeuw en bij de aanvang van de 20e eeuw.
1
0.00
Het nazisme: verering of verkrachting van het Germaanse verleden?
0
0.00
Holocaust en herinnering
0
0.00
Actief historisch denken: voorbeeld Eerste Wereldoorlog
0
4.25
Een essay schrijven over Louis XIV
0
0.00
1492. Conquest of paradise
0
0.00
Mini-drama 'Socrates moet sterven'
0
0.00
Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome
0
0.00
Europa in 1907: twee oude kaarten in een oude atlas
0
0.00
Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)
0
0.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?
1
0.00
Missionering bij de indianen in Noord-Amerika in de 19e eeuw. Casestudy: Pieter Jan De Smet
0
0.00