Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Van feodale rijken naar monarchale staten
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
SPORT, EEN MANNENWERELD? Sport en vrouwenemancipatie: spiegel of hefboom?
0
0.00
Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw
0
0.00
Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad
0
0.00
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Project geschiedenis van mijn gemeente
0
4.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Overzicht agrarische geschiedenis.
0
0.00
Olympische Spelen: Oud of nieuw
0
0.00
Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Les over het begrip kolonialisme
1
0.00
Landschapsanalyse 2
0
0.00
Landschapsanalyse 1
0
0.00
In de voetsporen van de viziers
0
0.00
Ik vraag dus ik denk. Naar een didactiek van de nieuwsgierigheid
0
0.00
Iconografie en iconologie
1
0.00
Historische speelfilms
1
2.50
Het referentiekader van de geschiedenis 4
0
0.00
Het referentiekader van de geschiedenis 3
0
0.00
Het Midden-Oosten in de 20e en 21 eeuw
0
0.00
Eetculturen 2
0
0.00
Eetculturen 1
0
0.00
Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)
0
0.00
Een essay schrijven over Louis XIV
0
0.00
De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598
1
0.00
De landbouw in beeld 2
0
0.00
1
2