RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS

Hoofding

De hoofding omvat volgende elementen:

 1. De titel die duidelijk de inhoud van het artikel moet weergeven.
 2. Naam en voornaam van de auteur(s).
 3. Functieomschrijving en e-mailadres van de auteur.

Tekst            

 1. Bij de tekstindeling wordt bij voorkeur een metrisch systeem gebruikt voor de aanduiding van de paragrafen (1.; 1.1.; …).
 2. Elk artikel wordt in de officiële spelling geschreven. De auteur is zelf verantwoordelijk voor een correcte spelling.
 3. Artikels worden aangeleverd in MS Word, lettertype Times New Roman, tekengrootte 11, interlinie anderhalf.
 4. Verwijzingen naar auteurs in de tekst worden tussen haakjes geplaatst (b.v. Toynbee, 1987, p. 184). Op het einde van het artikel wordt een bibliografie vermeld.
 5. Eindnoten (aantal beperken!) worden doorlopend genummerd en achteraan gegroepeerd.
 6. Maak geen gebruik van dubbele spaties.
 7. Het doelpubliek betreft geen academici. Uiteraard staat de kwaliteit voorop, maar graag een tekst geschreven op toegankelijke wijze voor een breed publiek.

Illustraties

 1. Elke auteur draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de illustraties en regelt zelf eventuele auteursrechten op foto’s, kaarten, grafieken, tekeningen,…
 2. Illustraties – die zeker welkom zijn – worden in de tekst opgenomen in een goede zwart-witafdruk, op de passende plaats in het artikel.
 3. Geef bij elke illustratie steeds een bronvermelding.
 4. Gelieve illustraties ook apart aan te leveren per mail, in hoge resolutie.

Bibliografie

De aangeduide bibliografie wordt als volgt weergegeven achteraan het artikel:

 • Toynbee, A. (1987), A study of history, New York, pp. 154-158.
 • Wineburg, S. (2001) “On the reading of Historical Texts. Notes on the Breach Between School and Academy.” in: S. Wineburg. Historical Thinking and Other Unnatural Acts. Charting the Future of Teaching the Past, Philadelphia, 2001, pp. 63-88.
 • Wils, K. “Het leven of de liefde. Geschiedenisonderwijs in Vlaanderen en Nederland.” Ons Erfdeel, 46 (2003) pp. 695-706.

Lengte

Gestreefd wordt naar artikels van maximaal ca. 1800 woorden.

Inleveren

Artikels worden digitaal ingeleverd bij karel.vannieuwenhuyse@kuleuven.be

Artikels worden nagelezen door bestuursleden van VVLG en/of externe experten; VVLG behoudt zich het recht voor om artikels te weigeren, revisie te vragen of op een latere datum te publiceren.

Artikels die gepubliceerd worden in Hermes verschijnen ook digitaal in pdf-formaat op onze website www.vvlg.be, achter een toegangssleutel, enkel toegankelijk voor leden van de VVLG.

Beoordeling

 

Onvol-doende

Proble-matisch

Vol-doende

Goed
 

Toelichting score criterium door reviewer

 1. Belang en relevantie voor het geschiedenisonderwijsveld

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (theoretisch en conceptueel kader, vraagstelling, methodologie, kritische analyse en argumentatie)

 

 

 

 

 

 1. Leesbaarheid  voor doelgroep Hermes (taal, structuur, terminologie en jargon)

 

 

 

 

 

 

 1. Andere opmerkingen + globaal oordeel

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindoordeel:

 1. Publiceren

 

 1. Publiceren mits aanpassingen

 

 1. Afwijzing

 

 

 

 

Opmerkingen door reviewer naar auteur:

 

 

 

 

 

Eventuele opmerkingen door reviewer enkel naar verantwoordelijken Hermes (niet te communiceren aan auteur):