Colofon

Het bestuur:

Voorzitter - Ondervoorzitter en verantwoordelijken voor Hermes
Karel Van Nieuwenhuyse karel.Vannieuwenhuyse@kuleuven.be
Tom De Paepe tom.depaepe@ugent.be

Secretariaat en Public Relations
Yves van Hoof, Els Vinckx secretariaat@vvlg.be

Penningmeester
Didier Delaruelle penningmeester@vvlg.be

Ledenadministratie en ledenverwerving
Saskia Boelens ledenadministratie@vvlg.be

Organisatie colloquia, studiedagen en excursie
Iris Gysels, Eddy Awouters studiedagen@vvlg.be

Website
Jurgen Van Kwikkelberghe webmaster@vvlg.be