Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Website middeleeuws Spanje
0
0.00
Webquest Spanje in het Ancien Régime
0
0.00
Was het oude Athene echt democratisch? Een bronnenstudie en debatles gecombineerd.
1 à 2 lesuren
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?
1
0.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk
1
0.00
Mini-drama 'Socrates moet sterven'
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Kritische bronnenstudie: wat voor een leider was Augustus?
2 lesuren
0
0.00
Iconografie en iconologie
1
0.00
Het Frankische Rijk
1
0.00
Groepswerk Jonkvrouw
1
3.50
Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome
0
0.00
Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)
0
0.00
Een essay schrijven over Louis XIV
0
0.00
De Romeinse godsdienst
0
0.00
De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598
1
0.00
Catharina de Grote, graaf Orlov en Voltaire : een interessante verlichte driehoeksverhouding.
0
0.00
Catharina de Grote (1729-1796), Een verlicht absolute vorst?
0
0.00
Bronnenstudie: de territoriale expansie van de islam
1 à 2 lesuren
0
0.00
Bronnenstudie: de kruistochten
1 à 2 lesuren
1
3.75
Bronnenonderzoek: wat is er gebeurd toen Moctezuma Cortès ontmoette?
1 à 2 lesuren
0
5.00
Bronnenonderzoek - de hardwerkende boeren in de polis
1 lesuur
0
5.00
1492. Conquest of paradise
0
0.00