Nieuw
Actief historisch denken
variabel
1
5.00
Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?
1
0.00
Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk
1
0.00
Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad
0
0.00
Project geschiedenis van mijn gemeente
0
4.00
Les over het begrip kolonialisme
1
0.00
Bronnenstudie: de codex van Hammurabi
1 à 2 lesuren
0
0.00
Bronnenstudie: wie bouwde de Egyptische piramides?
1 à 2 lesuren
0
0.00
Bronnenstudie: Assyrisch beleg van Jeruzalem
1 à 2 lesuren
0
0.00
Kritische bronnenstudie: wat voor een leider was Augustus?
2 lesuren
0
0.00
Conceptmapping in de les geschiedenis
0
0.00
Was het oude Athene echt democratisch? Een bronnenstudie en debatles gecombineerd.
1 à 2 lesuren
0
0.00
Historische speelfilms
1
2.50
Ik vraag dus ik denk. Naar een didactiek van de nieuwsgierigheid
0
0.00
De Romeinse godsdienst
0
0.00
Mini-drama 'Socrates moet sterven'
0
0.00
Geschiedenis in minidrama's: een steekpenningenschandaal in Rome
0
0.00
Bronnenonderzoek - de hardwerkende boeren in de polis
1 lesuur
0
5.00
Overzicht agrarische geschiedenis.
0
0.00
Van feodale rijken naar monarchale staten
0
0.00
Het referentiekader van de geschiedenis 3
0
0.00
Het referentiekader van de geschiedenis 4
0
0.00
Eetculturen 1
0
0.00
Eetculturen 2
0
0.00
Landschapsanalyse 1
0
0.00
Landschapsanalyse 2
0
0.00
De landbouw in beeld 1
0
0.00
De landbouw in beeld 2
0
0.00
De agrarische wereld in beeldverhalen
0
0.00
In de voetsporen van de viziers
0
0.00
1
2