Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Was het oude Athene echt democratisch? Een bronnenstudie en debatles gecombineerd.
1 à 2 lesuren
0
0.00
Van feodale rijken naar monarchale staten
0
0.00
Turkije en de Europese Unie
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek
2
3.75
SPORT, EEN MANNENWERELD? Sport en vrouwenemancipatie: spiegel of hefboom?
0
0.00
Sport en politiek in de oudheid en in de 19de eeuw
0
0.00
Rusland sinds 800. Een bewogen en complexe geschiedenis: diachrone leerunit voor leerlingen derde graad
0
0.00
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Rome en China in de antieke wereld Een cultuurschok voor handelaars?
1
0.00
Project Oral history & migratie
0
0.00
Project geschiedenis van mijn gemeente
0
4.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Plaatsen van herinnering 2
0
0.00
Plaatsen van herinnering
0
0.00
Overzicht agrarische geschiedenis.
0
0.00
Olympische Spelen: Oud of nieuw
0
0.00
Multiculturaliteit binnen het Romeinse Rijk
1
0.00
Mini-drama 'Socrates moet sterven'
0
0.00
Migratiegeschiedenis van Marokko voor 6aso
0
0.00
Migratiegeschiedenis in de 20e eeuw
0
0.00
Midden-Oosten op middellange termijn
0
0.00
Mediataak over Mao
0
0.00
Media en Tiananmen
0
0.00
Luisteren naar de Leningradsymfonie van Sostakovitsj (1941) in Wereldoorlog II of in de Koude Oorlog: een wereld van verschil?
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Les over het begrip kolonialisme
1
0.00
Landschapsanalyse 2
0
0.00