Nieuw
Werd keizer Karel in Gent geboren?
0
0.00
Turkije en de Europese Unie
0
0.00
Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal
0
0.00
Strijd om de Oekraïne. Een diplomatiek spel over geopolitiek
2
3.75
Rusland en Polen. Een cartografische en geopolitieke benadering
0
0.00
Project Oral history & migratie
0
0.00
Presentatie van een historisch personage
0
0.00
Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.
0
0.00
Plaatsen van herinnering 2
0
0.00
Plaatsen van herinnering
0
0.00
Migratiegeschiedenis van Marokko voor 6aso
0
0.00
Migratiegeschiedenis in de 20e eeuw
0
0.00
Midden-Oosten op middellange termijn
0
0.00
Mediataak over Mao
0
0.00
Media en Tiananmen
0
0.00
Lodewijk XIV: image-building en propaganda
0
0.00
Iconografie en iconologie
1
0.00
Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)
0
0.00
Een essay schrijven over Louis XIV
0
0.00
De verzorgingsstaat
0
0.00
De representatie van Lumumba en zijn toespraak van 30 juni 1960: voer voor een controverse
1
4.50
De Nederlanden en het bewind van Filips II 1555-1598
1
0.00
De mediatisering van het Midden-Oosten.
0
0.00
De macht van de media
0
0.00
De kunst van het kijken
0
0.00
De Koerdische kwestie
0
0.00
De armoedegrens
0
0.00
China, het Westen en de Koude Oorlog. Perceptie en beeldvorming
0
0.00
China en het westen 20ste-21ste eeuw: Tiananmen herdacht
0
0.00
Catharina de Grote, graaf Orlov en Voltaire : een interessante verlichte driehoeksverhouding.
0
0.00
1
2