Nieuw
Patrick GOUW, Het sportieve leven van de Romeinen.
0
0
Magic Lantern Empire: Colonialism and Society in Germany
0
0
Andrea Vreede, De magie van Rome. Wandelingen door de eeuwen heen.
0
0
Constantijn en zijn tijd
0
0
Wolfgang Büscher. Berlijn – Moskou. Een voetreis.
0
0
De geboorte van Rome. De opkomst van het grootste wereldrijk aller tijden
0
0
Sylvain PLASSCHAERT, China. Inzicht in zijn doorbraak
0
0
Troje. Stad, Homerus en Turkije
0
0
Luc CUYVERS, Tienduizend jaar varen. Een wereldgeschiedenis.
0
0
Historia Augusta. Keizers en tegenkeizers in de tweede en derde eeuw
0
0
Luc CUYVERS, De ontdekking van het Oosten.
0
0
Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome
0
0
Piet Gerbrandy, Het feest van Saturnus.
0
0
Marcus Aurelius. De keizer-filosoof
0
0
Olivier Hekster & Eric Moormann, Ooggetuigen van het Romeinse rijk in meer dan zestig reportages
0
0
Astrid von Busekit (red.), België begrijpen.
0
0
Adrian Goldsworthy, Caesar
0
0
Guido Naets, België voor hoelang? N.A. de la Haye, 1782-1866. Van vaandrig tot generaal.
0
0
John Julius Norwich, De Middellandse Zee
0
0
Idesbald GODDEERIS – Roeland HERMANS (red.), Vlaamse migranten in Wallonië,
0
0
Colette. Planken, Rome aan tafel: ideaal en praktijk van het Romeinse diner
0
0
Klaas A.D. Smelik, Herleefde tijd. Een Joodse geschiedenis
0
0
Bedolven onder de Vesuvius. Pompeii in 1000 graffiti
0
0
Klaas A.D. Smelik, Geschreven Leven. Een inleiding tot het jodendom
0
0
Nigel Rodgers, Het Romeinse Rijk
0
0
Olivier Boehme, Revolutie van rechts en intellectuelen in Vlaanderen tijdens het interbellum.
0
0
De Boodt, R. en U. Schäfer, Vlaamse retabels. Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk
0
0
Peter Conradi, Hitlers pianist
0
0
Erik Larson, Liefde & spionage in Hitlers Berlijn
0
0
Asfa-Wossen Asserate, ed. Der erste Faschistische Vernichtungskrieg: die Italienische Agression gegen Äthiopien 1935-1941
0
0